11.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00111.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00211.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00311.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00411.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00511.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00611.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00711.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00811.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 00911.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01011.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01111.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01211.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01311.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01411.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01511.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01611.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01711.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01811.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 01911.19.21 Argyle vs Argyle Liberty Christian 020